a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
  /  Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – TARAFLAR

 

 • SATICI

 

Ünvanı: Limes Dış Tic. Tur. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Blv. No:185 Kat:5-6, Çankaya – ANKARA

Telefon: 05306654244

E-mail: [email protected]

 

1.2       ALICI

 

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

T.C. Numarası:

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICININ SATICIYA ait www.babytouch.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak; 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu gereğince alıcı ve satıcıya ait hak ve yükümlülüklerin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

 

Tarih: Ödemenin yapılmasıyla beraber işbu sözleşme taraflar arasında akdedilmiş olacaktır.

 

Satıcı tarafından verilen eğitimlerin türleri, “bebek masajı eğitimi”, “temel bakım eğitimi”, “uyku ve rutin eğitimi”, “beslenme eğitimi”, “kolik eğitimi”, “fiziksel, zihinsel, sosyal ve sözel gelişim eğitimi” web sitesinde de belirtildiği gibidir.  İsmi belirtilmiş bu eğitimler ile ilgili sözlü/yazılı/görsel bilgi paylaşımı, eğitimin içeriği doğrultusunda telefon/e-posta/mesaj ile eğitimin takibi, belirtilen süreler ile verilen hizmetler dahilindedir.

 

EĞİTİM ÜCRETLERİ

 

 • Bebek Masajı – Birebir Eğitim (4 Seans) 500TL + KDV

 

 • Bebek Masajı – Grup Eğitimi (4 Seans) 400TL/kişi başı + KDV

 

 • Gazlı Bebekler İçin Masaj (tek seans)                      150TL + KDV

 

 • Temel Bakım Eğitimi –  Video ve Seminer Notları ve Telefon Desteği         350TL + KDV

 

 • Temel Bakım Eğitimi – Grup Eğitimi            250TL/kişi başı + KDV

 

 • Uyku ve Rutin Eğitimi Tek bebek 1500TL + KDV

İkizler 2000TL + KDV

 

 • Kolik – Harvey Karp Metodu ile 500TL + KDV

 

 • Beslenme Eğitimi – Birebir, Telefon Destekli 1000TL + KDV

 

 • Beslenme Eğitimi – Birebir, Telefon Destekli, Uyku Eğitimi Alanlar İçin 500TL + KDV

 

 • Beslenme Eğitimi – Grup Eğitimi*, Telefon Destekli 750TL/kişi başı + KDV

 

 

 • Fiziksel, Zihinsel ve Duygusal Gelişim             300TL/aylık + KDV

3000TL/yıllık + KDV

 

 

Hizmetlerin cinsi ve satışı yukarıda belirtildiği gibidir.

 

Ödeme şekli: Banka transferi, nakit veya kredi kartı.

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

 

4.1 ALICI, www.babytouch.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 Sözleşme konusu hizmet, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile internet sitesinde belirtilen süre içinde ALICI’nın kullanımına açılır.  Eğitim notlarına belirlenen ve alıcılara bildirilen süre aşıldığında ise kullanımına kapatılır.

4.2.1. Bebek masajı eğitimi notları, Temel bakım eğitimi ve Beslenme eğitimi notları erişim süreleri eğitim alınan bebek 2 (iki) yaşına geldiğinde erişime kapatılır.  Uyku ve rutin eğitim notları erişim süresi, rutinlerin ismiyle orantılı olup, (1-8 haftalık rutin , 8 hafta – 4 aylık rutin, 4 ay – 8 aylık rutin, 9 ay- 18 aylık rutin) 18 aylıktan büyük bebeklerin rutin notları ise bebek 2 yaşına gelene kadar erişime açık tutulacaktır.  Kolik eğitimi notları 4 (dört) ay.  Fiziksel, zihinsel, sosyal ve sözel gelişim eğitimi aylık paketler olduğu için, 45 (kırk beş) gün sonra erişime kapatılır.

4.3 SATICI, sözleşme konusu hizmetin, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun kullanıma sunulmasından sorumludur.

4.4 Sözleşme konusu hizmetin sunulması için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının elektronik ortamda SATICIYA ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICININ tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin sunulması yükümlülüğü ortadan kalkmış kabul edilir.

4.5 Hizmetin sunulmasından sonra ALICIYA ait kredi kartının ALICININ kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini SATICIYA ödememesi halinde, ALICININ hizmeti alması sonlandırılır.

4.6 SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIYA bildirmekle yükümlüdür.  Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.  ALICININ siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

 

 

MADDE  5 – CAYMA HAKKI ve İPTALE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Taraflar arasında akdedilecek olan sözleşme, niteliği itibariyle; elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerdendir. İşbu nedenle, belirtilen ürünler ve sebepleri CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ürünler kapsamındadır.

 

www.babytouch.com.tr adresinden satışı gerçekleşen hizmetlerde, ALICI siparişlerinin iptali talebinde bulunursa; siparişini onayladığı günün mesai bitimine kadar telefon, mesaj veya eposta ile satıcıya talebini iletmek zorundadır.

 

MADDE 6  – YETKİLİ MAHKEME

 

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularında, Kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICININ yerleşim yerindeki mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

 

İşbu sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.  Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde satıcın yerleşim yerindeki mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.